Stop Dierenmishandeling werd in 2013 opgericht door een groepje dierenvrienden, als een feitelijke vereniging. Op 1 maart 2015 werd de vereniging een vzw. Op 27 januari 2018 opende wij Dierenopvangcentrum Zemst, in samenwerking met de gemeente Zemst. De gemeente stelt haar gebouw ter beschikking aan ons.

Dierenwelzijn als drijfveer

Stop Dierenmishandeling strijdt voor dierenwelzijn, zowel in het binnen- als in het buitenland. Daarnaast wil de vzw mensen op verschillende vlakken sensibiliseren, ten voordele van de dieren. Dit doen we door voorlichtingen te geven op scholen, in asielen en andere relevante locaties. We nemen ook deel aan vreedzame protestacties.

Dagelijks proberen we via verschillende sociaal mediakanalen mensen bewust te maken wat er zoal speelt in de dierenwereld. Iedereen is vrij om deel te nemen aan onze activiteiten als hondenwandelingen , vegan bbq's , bingo en noem maar op. De opbrengsten van deze acties gaan integraal naar de werking van de vzw.  

Wij geloven in samenwerking. We werken samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en dieren opvangen.

Dierenopvangcentrum Zemst

Stop Dierenmishandeling vzw opende op  27 januari 2018 Dierenopvangcentrum Zemst. Uiteraard kost een dierenasiel erg veel geld! De vzw heeft een fulltime medewerker in loondienst. Deze staat degelijks in voor de verzorging van de dieren. Lees op de website van ons opvangcentrum hoe je ons kan helpen. 

Veganisme

Op al onze evenementen serveren we veganistisch eten. 

Boekhouding

Alle donaties die we ontvangen gaan integraal naar de werking van de vzw en de dieren. Afgezien van een reserve, houdt Stop Dierenmishandeling vzw geen gelden apart. Deze reserve is een buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te kunnen financieren, om zo onze werking te kunnen blijven garanderen. Deze spaarpot wordt mee opgenomen in de boekhouding en is volledig transparant.

Het geld dat mensen aan Stop Dierenmishandeling doneren, investeren we volop in onze doelstelling. 

Jaarrekeningen

Met respect voor al onze donateurs voert Stop Dierenmishandeling vzw een volledige open boekhouding.